Przykładowy list motywacyjny dla osoby ubiegającej się o pracę, na którą nie było ogłoszenia. Z poniższego wzoru listu motywacyjnego można dowolnie korzystać. Nasz przykładowy list motywacyjny jest bardzo ogólny i nie odnosi się do żadnej specyficznej branży, dlatego trzeba go uzupełnić odpowiednimi danymi.

Poznań, 12.12.2009

Jan Kowalski
ul. Ulicowa 1
01-123 Duże Miasto
tel. 123-456-789
E-mail:
[email protected]

Szanowny Pan
Jan Kowalski
ul. Ważna 2
w Dużym Mieście


Szanowni Państwo,

Renoma Państwa Firmy skłoniła mnie do przesłania moich dokumentów aplikacyjnych, choć zdaję sobie sprawę, że nie ogłaszali Państwo wakatów.

W związku z kierunkiem studiów, które ukończyłem, oraz doświadczeniem jakie zdobyłem podczas praktyk chciałbym zainteresować Państwa moją osobą. Jestem absolwentem Wyższej Szkoły Tego i Owego (WSTO) na kierunku Marketing i Zarządzanie. Podczas studiów zdobyłem niezbędne kwalifikacje i uprawnienia do piastowania takich stanowisk jak Specjalista do spraw Marketingu i Product Manager.

Jestem osobą ambitną i nie boję się nowych wyzwań. Sądzę, że mogę się przyczynić do rozwoju Państwa firmy, szczególnie w pracy na stanowisku Product Manager, jednak jestem gotów do pracy także w innym charakterze.

Mam nadzieję, że będę miał okazję zaprezentować się w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.

Z poważaniem
podpis

x
Nasza strona korzysta z plików cookies wyłącznie w celu zapewnienia poprawnego funkcjonowania. Przeglądając naszą stronę wyrażasz na to zgodę.