Przykładowy list motywacyjny dla policjanta, czy też do innej pracy z policji. Bardzo ogólny, przykładowy list. Z poniższego wzoru można dowolnie korzystać.

Szczecin, 12.12.2009

Jan Kowalski
ul. Ulicowa 1
01-123 Duże Miasto
tel. 123-456-789
E-mail:
[email protected]

Szanowny Pan
Jan Kowalski
ul. Ważna 2
w Dużym Mieście


Szanowny Panie,

W związku z ogłoszonym niedawno naborem do Policji chciałbym zgłosić swoją kandydaturę na stanowisko starszego posterunkowego Policji w Świebodzinie.

Jestem absolwentem liceum ogólnokształcącego numer 4 w Koszalinie gdzie uczęszczałem do klasy o profilu matematyczno - fizycznym. Ukończyłem także Szkołę Policji w Słupsku, gdzie uczęszczałem nie tylko za zajęcia obowiązkowe, ale także dodatkowe szkolenia z zakresu prowadzenia komórki patrolowo-interwencyjnej.

Jestem osoba odpowiedzialną, zdecydowaną i sumienną. Posiadam wszelkie niezbędne kwalifikacje do objęcia wyżej wymienionego stanowiska i spełniam wszelkie wymagania prawne: posiadam obywatelstwo polskie, korzystam z pełni praw publicznych i nie byłem skazany prawomocnym wyrokiem sądowym.

Mam nadzieję, że zainteresuję Państwa moja kandydatura i zostanę zaproszony na rozmowę kwalifikacyjną.

Z poważaniem
podpis

x
Nasza strona korzysta z plików cookies wyłącznie w celu zapewnienia poprawnego funkcjonowania. Przeglądając naszą stronę wyrażasz na to zgodę.