Przykładowy list motywacyjny dla managera. Bardzo ogólny, przykładowy list. Z poniższego wzoru można dowolnie korzystać.

Poznań, 12.12.2009

Jan Kowalski
ul. Ulicowa 1
01-123 Duże Miasto
tel. 123-456-789
E-mail:
[email protected]

Szanowny Pan
Jan Kowalski
ul. Ważna 2
w Dużym Mieście


Szanowny Panie,

W związku z ogłoszeniem zamieszczonym 01.01.2010 r. w „Gazecie Lokalnej” chciałbym zgłosić swoją kandydaturę na stanowisko managera.

Jestem absolwentem Wyższej Szkoły Managerskiej w Dużym Mieście, gdzie studiowałem Zarządzanie Biznesem. W trakcie studiów magisterskich uczęszczałem także na specjalistyczne kursy z zakresu motywowania pracowników. Wiedzę zdobytą podczas studiów i szkoleń dodatkowych mogłem wykorzystać podczas praktyk studenckich w Ważnej Firmie gdzie koordynowałem pracę siedmioosobowego zespołu. Swoją karierę zawodową rozwijałem w firmach z rozmaitych branż: finansowych, produkcyjnych i usługowych.

Jestem osobą pracowitą i ambitną, dlatego zawsze dążę do jak najlepszego poznania danej branży. Dzięki pracy w różnych firmach nabyłem umiejętność zarządzania zasobami ludzkimi i rozwoju kwalifikacji personelu. Ponieważ posiadam także dobrze rozwinięte zdolności analityczne co pozwala mi dobrze się orientować w kwestiach finansowych i podatkach.

Mam nadzieję, że będę miał okazję zaprezentować się w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.

Z poważaniem
podpis

x
Nasza strona korzysta z plików cookies wyłącznie w celu zapewnienia poprawnego funkcjonowania. Przeglądając naszą stronę wyrażasz na to zgodę.