Przykładowy list motywacyjny dla geodety. Bardzo ogólny, przykładowy list. Z poniższego wzoru można dowolnie korzystać.

Poznań, 12.12.2009

Jan Kowalski
ul. Ulicowa 1
01-123 Duże Miasto
tel. 123-456-789
E-mail:
[email protected]

Szanowny Pan
Jan Kowalski
ul. Ważna 2
w Dużym Mieście


Szanowny Panie,

W związku z ogłoszeniem zamieszczonym na Państwa stronie internetowej chciałbym zgłosić swoją kandydaturę na stanowisko geodety w Państwa firmie.

Ukończyłem studia na Uniwersytecie Geodetów na kierunku Geodezja i kartografia z tytułem inżyniera. Podczas studiów i odbytych praktyk utwierdziłem się w przekonaniu, że swoją karierę zawodową chciałbym wiązać z wykonywaniem zawodu geodety. Posiadam wysoce rozwiniętą wyobraźnię przestrzenną i umiejętność logicznego myślenia, dlatego uważam, że sprawdzę się na tym stanowisku.

Jestem osobą otwartą i ciesze się zarówno z kontaktu z innymi ludźmi jak i z obcowania z naturą. Zawsze sumiennie wywiązuję się z moich obowiązków i z niezwykłą starannością wywiązuję się z moich obowiązków.

Jeśli uzna Pan(i) mą/moją kandydaturę za odpowiednią/interesującą proszę o kontakt telefoniczny.

Z poważaniem
podpis

x
Nasza strona korzysta z plików cookies wyłącznie w celu zapewnienia poprawnego funkcjonowania. Przeglądając naszą stronę wyrażasz na to zgodę.