Wzór listu motywacyjnego
Wzór jak należy pisać
list motywacyjny

(kliknij aby powiekszyć)

Wzór na list motywacyjny został już przedstawiony na stronie głównej, jednak przedstawiamy go tu ponownie, tym razem w formie bardziej przyjaznej do ściągnięcie i do druku.


W innych działach naszej strony znajdziecie także opis co zawiera list motywacyjny i jak napisać list. Tutaj pokazujemy prosty wzór z przykładowym formatowaniem wszystkich tekstów. Zwróć uwagę, że imię i nazwisko, adres, telefon i e-mail są wyrównane do lewego marginesu, a miejscowość i data powinny być wyrównane do prawego marginesu.
Zwrot grzecznościowy, adresat, nazwa firmy i jej adres także są wyrównane, jednak bardziej z prawej strony kartki.

Tak jak opisaliśmy to w zakładce „Co zawiera list motywacyjny” musi on być wyraźnie podzielony na odpowiednie części. Także zrób odstęp między akapitami i postaraj się aby każdy akapit miał logiczną spójność - nie przenoś myśli z jednego akapitu do drugiego. Ponadto nie zaczynaj pierwszego zdania w nowym akapicie zaraz przy marginesie - zrób małe wycięcie tak jak to widać na wzorze listu motywacyjnego obok.

Pamiętaj także aby na samym końcu złożyć własnoręczny podpis. Jeśli masz brzydki charakter pisma najlepiej poćwicz trochę zanim podpiszesz list motywacyjny.

Po zapoznaniu się z wzorem listu motywacyjnego zobacz także przykładowe listy motywacyjne.

x
Nasza strona korzysta z plików cookies wyłącznie w celu zapewnienia poprawnego funkcjonowania. Przeglądając naszą stronę wyrażasz na to zgodę.